Nederland anno 2015: armoede​ in 544.000 huishoudens

Bron: http://voedselbankennederland.nl/nl/nieuws/164/nieuws/nederland-anno-2015-armoede-8203-in-544000-huishoudens.html

Evenals vorig jaar publiceren we aan het begin van het jaar een document over de armoede in Nederland gebaseerd op het “Armoedesignalement 2014” van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en SCP (Sociaal Cultureel Planbureau).

gaat armoede afnemen?
In 2013 nam de armoede in nog Nederland toe, net als in 2011 en 2012. In 2013 lijkt de piek in de armoedeproblematiek te zijn bereikt: ramingen wijzen op een lichte daling van de armoede in 2014 en 2015. Naar verwachting leven er in 2015 circa 544.000 huishoudens in armoede.

langdurige armoede neemt echter toe
Het aantal huishoudens met ten minste vier jaar achtereen een laag inkomen -dat van 2000 tot 2010 gestaag daalde- is sinds 2011 helaas aan het stijgen. In 2013 betrof het circa 192.000 huishoudens. Ruim de helft van deze huishoudens is aangewezen op een bijstandsuitkering.

1.255.000 Nederlanders in armoede
In 2013 telde Nederland 400.000 arme kinderen, 768.000 arme niet-gepensioneerde volwassenen en 87.000 arme 65-plussers. Ruim 10% van de huishoudens is arm. Bijna een kwart van de huishoudens met een laag inkomen heeft een eigen woning.

Onze volledige publicatie vindt u hier en het “Armoedesignalement 2014” van CBS en SCP staat hier.

Gepubliceerd: 11-1-2015

Advertisements

One thought on “Nederland anno 2015: armoede​ in 544.000 huishoudens

 1. Bron: http://katholieknederlandtv.rkk.nl/seizoenen/2015/afleveringen/14-04-2015

  Special: armoede in Nederland
  dinsdag 14 april 2015

  “Armoede heeft altijd bestaan en zal altijd blijven bestaan. Maar dat betekent niet dat je er niets aan moet doen.” Aan het woord is Hub van den Bosch, pastoraal werker in Venlo. “Er zijn mensen die het gewoon niet alleen redden, moet je die aan hun lot overlaten?”
  Hub van den Bosch is één van de hoofdpersonen in deze reportage van Katholiek Nederland TV over armoede in Nederland en de rol van de kerken. Vroeger waren mensen afhankelijk van liefdadigheid die meestal door de kerken werd georganiseerd. Na de Tweede Wereldoorlog nam de verzorgingsstaat de kerkelijke liefdadigheid over. Door de terugtrekkende overheid worden steeds vaker mensen aan hun lot overgelaten en nemen de kerken deze rol weer op zich. Zo geeft de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland tegenwoordig meer dan 4 miljoen gulden per jaar aan voedselbanken, tweedehandskledingwinkels en inloophuizen om nood te lenigen.
  In deze uitzending is te zien hoe Van den Bosch dagelijks mensen aan zijn deur krijgt die een slaapplaats of geld nodig hebben. Bij pastoor Tjeu Timmermans in Boxmeer kloppen mensen aan die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Ze hebben hun baan verloren of gaan scheiden. De pastores proberen hen te helpen, geven praktisch advies, regelen ‘papierwerk’, zorgen voor eten en voor kleding en bieden altijd een luisterend oor. In Sittard kunnen mensen terecht bij het huiskamerproject Bie Zefke. Bie Zefke wordt mede gefinancierd door het bisdom Roermond. Dak- en thuislozen, mensen met schulden kunnen in de huiskamer terecht voor boterhammen, een warme maaltijd en gezelligheid.
  Hub Vossen, van de dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond: “Steeds meer mensen zijn afhankelijk van kerkelijke hulp en soms jarenlang. Steeds vaker krijgen we te maken met mensen die het niet redden. Mensen die hun hypotheek niet kunnen betalen, asielzoekers die op straat komen te staan, dak- en thuislozen, alleenstaanden met kinderen, mensen met psychische problemen en die groep wordt alleen groter. Het grootste probleem waar deze mensen mee kampen is hun langdurig laag inkomen en schulden. Kerken moeten hulp bieden omdat de overheid het niet doet.”
  Vooral in de grensprovincies Friesland, Groningen, Drenthe en Limburg is armoede groot. In Limburg is met het sluiten van de mijnen de grootste werkgever weggevallen. Vossen: “Veel mensen zijn niet in staat gebleken om iets nieuws op te pakken of weg te trekken naar het westen waar meer werkgelegenheid is. Soms leven mensen al drie generaties van de bijstand”.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s