U moet werken voor uw armoede

Bron: http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/32199_u_moet_werken_voor_uw_armoede/

17 mei 2015
Participatiewet: wij ontwrichten gewoon uw hele bestaan en helpen u totaal de vernieling in

De op 1 januari in werking getreden Participatiewet graaft het gedeelte van de bevolking op dat onzichtbaar, langdurig en uitzichtloos arm zit te zijn. Sociale diensten refereren aan die groep als het ‘granieten bestand’.

Het betreft mensen die om uiteenlopende redenen niet meekomen in de mallemolen van de kapitalistische economie en die tot overmaat van ramp ook nog geen kwalificeerbare psychische of fysieke beperking hebben. Daarbij wordt een beroep gedaan op de gemeenschapszin van de thuisblijver, door hem te onderwerpen aan een vorm van morele chantage: jij doet niet mee, maar dat moet wel, want de samenleving geeft je gratis geld. Dat concept wordt de ‘tegenprestatie’ genoemd.

Een financiële tegenprestatie staat daar echter niet tegenover, dus de economische positie van de ‘onrendabele’ landgenoot blijft ongewijzigd. In de filosofie van de Participatiewet worden mensen daar gelukkiger van. Dat is een, op z’n zachtst gezegd, opmerkelijke visie. De overheid creëert dus gelukkige burgers door ze te vertellen dat ze wel arm mogen zijn, maar dat ze daarvoor wel de bejaarden moeten wassen die voorheen door de inmiddels ontslagen flexwerkers van de thuiszorg schoongeboend werden.

Repressie

Om die nobele motieven kracht bij te zetten zijn sociale diensten toegerust met wettelijke instrumenten. Zij kunnen het deelnemen aan de samenleving afdwingen door te dreigen met sancties. Als u niet wilt werken voor uw armoede, maken wij u nog armer. Wij ontwrichten gewoon uw hele bestaan en helpen u totaal de vernieling in. Die boodschap wordt verpakt in ambtelijke taal en ingewikkelde brieven, maar daar komt ze wel op neer.

Plaça de Catalunya BarcelonaNederland is de laatste decennia in toenemende mate gaan geloven in de helende werking van straf en repressie, van schuld en boete. Dat zien we aan de hoogte van de verkeersboetes, de roep om zwaardere gevangenisstraffen en ook aan de attitude waarmee de bewoners van de granieten bestanden worden bejegend. Omdat de Participatiewet lokale overheden een vrij hoge mate van beleidsvrijheid toestaat, zal de ene gemeente een stringenter beleid voeren dan de andere. De politieke signatuur van gemeenteraad en college bepaalt dus het lot van de gedwongen participant.

De advocaten van de Participatiewet wijzen vaak op het feit dat hij met name aandacht besteedt aan mensen met een fysieke of verstandelijke arbeidsbeperking, maar dat is een drogreden. Die groep gaat gewoon van de ene regeling over in de andere. Vielen ze eerst onder het Wsw- of het Wajong-beleid, nu vallen ze onder de Participatiewet. Voor hen verandert er dus weinig of niets.

Rookgordijn

Het activeren van de inactieven is een al decennialang beproefd recept in Nederland. Het medicijn geneest de kwaal echter niet, maar bestrijdt in het beste geval enkele symptomen. De kwaal zelf (conjuncturele en structurele werkeloosheid) is namelijk chronisch, want inherent aan de sociaaleconomische gevolgen van de vrije markteconomie.
Werkgevers hebben er bovendien belang bij dat de sociale status van de langdurig werkeloze in stand wordt gehouden, want hij vormt een onuitputtelijke bron van gratis arbeid en subsidies. De Participatiewet is het zoveelste rookgordijn dat door de overheid rond het werkeloosheidsvraagstuk wordt opgetrokken. U mag wel arm zitten wezen, maar niet thuis. U moet de deur uit voor uw armoede, zodat andere mensen er ook nog iets aan hebben. De desastreuze gevolgen van de economische recessie op bedrijfsleven en arbeidsmarkt worden verhaald op de sociaal zwaksten. Soms resulteert dat in tragikomische situaties, zoals die taxichauffeur uit Sittard, die eerst ontslagen werd omdat hij te oud en dus te duur was, en niet veel later met behoud van uitkering ‘aan de slag’ mocht bij hetzelfde taxibedrijf.

Socioloog Herman Vuijsje onderkende deze problematiek al in 1984. In zijn boek De Economie der Overtolligen zegt Vuijsje: “Opnieuw dreigt Nederland een maatschappij van dubbeltjes en kwartjes te worden. Hoe de dubbeltjes –de overtolligen- zich moeten gedragen, dat staat precies beschreven. Een werkloze moet alles op alles zetten om een officiële baan te vinden, en zolang hij die niet heeft moet hij zijn dagen in lijdzaamheid slijten. De werkenden eisen, in ruil voor de sociale premies die zij betalen, dat de werklozen minder gelukkig zijn dan zij.” Waarschijnlijk heeft ook Vuijsje niet kunnen voorzien dat de dubbeltjes dertig jaar later moeten werken om dubbeltjes te mogen blijven.
@GardSimons

Advertisements

Overheid besteedt tonnen aan doofpotten

Bron: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/overheid-besteedt-tonnen-aan-doofpotten

11 mei 2015

De overheid geeft nog altijd tonnen uit om informatie voor burgers en media geheim te houden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Z naar de kosten van doofpotaffaires en andere hoofdpijndossiers. De Nationale Ombudsman uitte hierover eerder zijn bezorgdheid.

RTL Z vroeg bij het verantwoordelijke ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) de kosten op die de landsadvocaat in rekening bracht in de jaren 2012, 2013 en 2014. De landsadvocaat wordt door het Rijk ingeschakeld als de eigen juristen het werk om wat voor reden dan ook niet aankunnen.

Uit de verstrekte overzichten blijkt dat de overheid in totaal in drie jaar tijd bijna 70 miljoen euro aan de landsadvocaat kwijt was. In 2012 ging het om een bedrag van 22,7 miljoen, in 2013 om 23,5 miljoen en in 2014 om 23 miljoen euro.

ZIE OOK: Teeven betaalde 96.000 euro voor dwarsbomen proefverlof Volkert van der G.

Grootverbruikers zijn de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Veiligheid en Justititie (VenJ). Het ministerie van IenM heeft te maken met relatief veel procedures wegens de aanleg van (spoor)wegen. Het ministerie van VenJ wijst op het grote aantal procedures als gevolg van asielverzoeken.

Daarnaast hebben ministeries hoofdpijndossiers en zaken die beoordeeld kunnen worden als doofpotten. Zo schakelde VenJ de landsadvocaat in in een procedure van de Roestige Spijker die pleit voor meer openbaarheid in de zogenoemde Demmink-zaak.

ZIE OOK: Ministerie geeft tonnen uit aan doofpot tipgever fiscus

Ten opzichte van de jaren 2009 en 2010 was de overheid wel minder kwijt aan de landsadvocaat. Uit een eerder verzoek van RTL bleek dat de betaalde bedragen in die jaren flink hoger waren.

De Nationale Ombudsman liet destijds weten bezorgd te zijn over de inzet van de landsadvocaat.” Wat je regelmatig ziet is dat de overheid heel goede advocaten inhuurt, die veel kosten, en de burger het nakijken geven. De overheid moet op een gegeven moment met open vizier met de burger aan tafel zitten en kunnen zeggen: wat is nu redelijk? Excuses aanbieden, toelichting geven en niet afdekken, laat staan dat er een zware deksel op de doofpot gaat.”

Het gaat in genoemde overzichten alleen om de kosten van de landsadvocaat: adviezen van andere externe adviseurs zijn niet meegerekend. Ook de kosten die gemoeid zijn met de inzet van interne juristen zijn niet meegenomen. Hoe hoog deze zijn, is niet bekend.

RTL Nieuws

Armoede Debat Enschede

The Carmano's

Maandag a.s. zal Don Carmano dit debat binnen de gemeenteraad bijwonen. Don Carmano hecht geen enkele waarde aan de inhoudelijke argumenten die door de goedbetaalde ambtenaren van de Gemeenteraad in stelling zullen worden gebracht; die argumenten zijn immers niet meer dan de maatschappelijke feiten waaraan men niets wil veranderen. Waarom zou men ook? Iedere vraag die er zich die avond uit laat formuleren, kost de belastingbetalers zo’n 500 euro die braaf in de gemeentekas verdwijnt – en dat is snel verdiend, aldus de Don. Met het stellen van 2 vragen verdiend de gemeenteraad dus meer dan een uitkeringsgerechtigde in een maand wordt toebedeeld. Nee, de Don komt niet om deze witteboordcriminelen te steunen in hun eeuwigdurende quest naar lastenverlichting, ongeacht welke politieke partij zij ook claimen te vertegenwoordigen!

De reden dat Don Carmano naar de bijeenkomst van de Gemeentlijke meesteroplichters komt kijken is gelegen in het feit dat er ook…

View original post 134 more words

Vragen aan de Don: Staan de Carmano’s ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

The Carmano's

Nee, wij zijn namelijk geen vereniging, maar een familie die voor elkaar en elkaars geliefden opkomt! Staat uw familie soms ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Wij zijn een familie uit alle gelederen van de bevolking, een levend en vooral groeiend statement van het feit dat we deze overheid kotsbeu zijn! Waarom zouden wij spelen volgens hun regels?

Iedereen weet inmiddels ook zonder klok hoe laat het is! Onze ouderen verrekken (legaal), onze armen worden leeggeplunderd (legaal), onze jongeren hebben geen recht op werk of inkomen (legaal), onze gehandicapten kunnen worden misbruikt (legaal), daders zoals Benno L verkrijgen zelfs nadat zij meer dan 200 zwakbegaafde kinderen hebben misbruikt uit het haastig bijeen geharkte belastinggeld alle beveiligingsmiddelen waaronder camera’s en persoonsbeveiliging (legaal), hebben voorrang op herhuisvesting en ga zo maar door!

Wij laten ons door deze criminele samenspanning van ambtenaren en regelgevers niet voorschrijven waar wij ingeschreven moeten staan, net zo…

View original post 198 more words

Scientists shocked after CT scan of 1,000-year-old Buddha statue reveal mummified remains of meditating monk

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2964089/Mummified-monk-inside-1-000-year-old-Buddha-statue-CT-scan.html#ixzz3a63g2hgk Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

Mummified remains in the statue date back to the 11th or 12th Century
Researchers knew there was a mummy in statue but were shocked to find that the monk was missing all of his organs
Study determined the mummy was that of Buddhist master Liuquan
By KELLY MCLAUGHLIN FOR DAILYMAIL.COM
PUBLISHED: 16:48 GMT, 22 February 2015 | UPDATED: 12:19 GMT, 23 February 2015

R

While it was known before the scan that a mummy was inside the statue, it wasn’t until then that researchers discovered that the monk’s organs had been removed from his body, according to Colossal.
Rolls of paper scraps covered in Chinese writing were discovered alongside the monk.
After the scan, the mummy was taken to Budapest, where it will be on display at the Hungarian Natural History Museum until May 2015.
Many practicing Buddhists believe that mummies like that of Buddhist master Liuquan aren’t actually dead, but are rather in an advanced state of meditation, according to International Business Times.

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2964089/Mummified-monk-inside-1-000-year-old-Buddha-statue-CT-scan.html#ixzz3a64ExDvX

In January, mummified remains of a man apparently meditating in the lotus position were unearthed in Mongolia.
The human relic is believed to be around 200 years old and was preserved in animal skin.
Initial speculation is that the mummy could be a teacher of Lama Dashi-Dorzho Itigilov.
Dashi-Dorzho Itigilov, born in 1852, was a Buryat Buddhist Lama of the Tibetan Buddhist tradition, best known for the lifelike state of his body.

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2964089/Mummified-monk-inside-1-000-year-old-Buddha-statue-CT-scan.html#ixzz3a64aXNsB

READ MORE………

The Carmano’s – the real ‘Good Fella’s’ – join them now!

The Carmano's

11185644_450822305080751_254598108_n Welkom bij de Carmano’s!

Altijd al stiekum bij een maffia-familie willen horen, maar geen zin om jezelf al snel op kogelgaten en de bijbehorende lekkage te betrappen? Dan ben je bij ons aan het goede adres! Maar let op, The Carmano’s laten niet met zich spotten en het familiekapitaal breidt zich uit! En daarmee groeien ook jouw persoonlijke mogelijkheden. Iedereen die zich aanmeldt start als Soldaat (volgens het Sicilliaanse Maffia-model).

Een Soldaat beschikt meestal over Associates (vrienden en kennissen). Het is aan de soldaat of hij zijn of haar associates in kennis stelt van zijn toetreden tot de Carmano’ s – en al evenzeer of de soldaat zijn of haar associates betrekt bij de activiteiten! Ook associates mogen namelijk gewoon meedoen, sterker nog, ze vormen een heel belangrijk netwerk waarlangs activiteiten kunnen verlopen als de soldaat daarvoor kiest!

Zo starten The Carmano’s op korte termijn bijvoorbeeld the Carmano Lottery (2…

View original post 208 more words